Web stranica koristi kolačiće za pružanje usluga i u skladu s podacima sadržanim u politici privatnosti. U svom pregledniku možete odrediti uvjete za pohranu ili pristup kolačićima.
×
  » Katalog » Opći uvjeti poslovanja
Promijeni državu
Store Logo
Tvoj račun
Sign In
 
Izgubljena lozinka
Kalkulator cijena
Knjige
Knjige s mekim uvezomKnjige s tvrdim uvezomBrošureWire-O
Pomoć oko projekata
Generator bar kodova ISBNPredložak za izradu korica
Košarica
0 stavki
Kontakt
Informacije
Brza dostava do vaših vrata

Opći uvjeti poslovanja

HEADING_TITLE

1. Predmet Općih uvjeta

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na sve poslovne odnose društva PRINT GROUP Sp. z o.o. Poslovna adresa:
ul. Cukrowa 22, 71-004 Szczecin, Polska, Sudski registar:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS br.: 0000289351,
u nastavku naznačeno kao izvođač, preko web stranica www.booksfactory.hr. Klijent u smislu ovih općih uvjeta je potrošač i poduzetnik. Odstupajući, suprotni ili nadopunjujući opći uvjeti i odredbe, čak i ako su navedeni, nisu sastavni dio ugovora, osim ako je valjanost izričito odobrena. U svakom slučaju relevantna je verzija zaključnog ugovora.

 

2. Zaključivanje ugovora

1. Registracija na portalu Print Group podrazumijeva potvrdu djelotvornog poznavanja važećih odredbi i uvjeta ažuriranih na web stranici. To također uključuje prihvaćanje obrasca u vezi s ažuriranjima, što će se na kraju vršiti najviše jednom mjesečno i na kraju istog. Ažuriranja stupaju na snagu u roku od 7 dana od dana objave, osim ako klijent pisanim putem obavijesti o neprihvaćanju promjena.

2. Narudžba izdana nakon davanja osobnih podataka klijenta smatra se obvezujućom, kada su traženi artikli sadržani u košarici i, kao posljednji korak, pritisnut je gumb "Potvrdi narudžbu". Potvrda zaprimljene narudžbe šalje se klijentu putem e-pošte odmah nakon što je narudžba poslana. Potvrda obavještava kupca da je narudžbu zaprimio www.booksfactory.hr.
www.booksfactory.hr u isto vrijeme prihvaća narudžbu klijenta te sklapa kupoprodajni ugovor. Potvrdom primitka narudžbe klijent će primiti sve važne podatke o svojoj narudžbi. Ako ne dobijete potvrdu narudžbe u roku od 2 tjedna, vaša narudžba više se neće smatrati obvezujućom.

3. Za narudžbe s distribucijom trećoj strani, osoba koja vrši naručivanje je klijent. Ako distribucija trećoj strani ide u njihovu korist ili ako primatelj distribucije tvrdi da će imati koristi od daljnjeg korištenja distribucije, tada su naručitelj i primatelj distribucije kupac. Postavljanjem takve vrste narudžbe kupac prešutno izjavljuje da postoji prethodna privola.

4. Ako naručujete u ime treće stranke, bez obzira na to koristite li svoje ime ili ime treće strane, primatelj narudžbe i računa tretirat će se kao jedan zajednički klijent. Retrospektivna promjena računa nakon izdavanja računovodstvenog računa na zahtjev osobe koja naručuje s računa drugog primatelja znači prešutno obećanje jamstva ili kumulativno preuzimanje obveze. Ovom narudžbom naručitelj prešutno jamči da je dao pristanak onaj tko primi račun.

5. Tiskani nalozi koji krše / vrijeđaju Ustav Republike Poljske ili temeljne etičke vrijednosti neće se uzeti u obzir.

6. Ugovori za inozemstvo sklapaju se isključivo na engleskom jeziku.

 

3. Vrijeme podnošenja prigovora i uvjeti isporuke narudžbi

1. Uvjeti izvršenja narudžbi za pojedine proizvode, prikazani su izravno na stranici pored svake stavke. Njihovo prekoračenje ne daje pravo na bilo kakav zahtjev, sankciju ili naknadu. Datumi ispunjenja narudžbe ovise o trenutnom opsegu proizvodnje.

2. Izvođač nije dužan pridržavati se datuma završetka ili isporuke, jer oni nisu obvezujući. U slučaju nepoštivanja datuma isporuke koje je izvođač izričito priznao kao obvezujuće, obveza naknade zakašnjenja ograničena je na vrijednost narudžbe; daljnje pritužbe neće se uzeti u obzir osim ako nepoštivanje rokova isporuke koji su priznati kao obvezujući proizlazi iz namjernog čina ili očitog nemara izvođača, zakonskog zastupnika ili pomoćnika izvođača.

3. Vrijeme isporuke automatski će se produžiti u svim slučajevima koji uključuju višu silu sve dok postoji smetnja. Izraz "viša sila" uključuje udare i operativne poteškoće - osobito poteškoće u prijenosu informacija u fazi proizvodnje - sve dok te prepreke imaju dokazan materijalni utjecaj na vrijeme isporuke. To vrijedi i ako se prepreke jave kod jednog od ugovornih partnera izvođača. Izvođač također neće biti odgovoran (u gore navedenim okolnostima) ako je kašnjenje uzrokovano već postojećom preprekom.

4. Budući da Booksfactory.hr ne prodaje materijalne predmete, ne može se dogoditi da ostanemo bez zaliha ili da ne možemo isporučiti. Ako isporuke kasne kršeći rokove isporuke navedene na našoj web stranici, Booksfactory.hr

će odmah kontaktirati klijenta.

5. Iz tehničkih razloga, Print Group zadržava pravo izvršiti nepotpune ili prekomjerne narudžbe, koje će se izvršiti u iznosu od +/- 4%, ali ne više od 20 primjeraka razlike (u plusu ili minusu). Obje nepotpune ili premašeni nalozi tretirat će se kao zatvoreni i izvršeni uz zadržavanje gore navedenih količinskih razlika i uzimajući u obzir te razlike u prodajnom dokumentu.

6. Svaka prekomjerna ili premala uplata uzeti će se u obzir pri izvršavanju sljedeće uplate.

 

4. Plaćanje

1. Cijene navedene na web stranici primjenjuju se uz napomenu da pojedinosti narudžbe klijenta ostaju nepromijenjene.

2. Ako se pošiljka mora ponovno poslati zbog greške ili želje klijenta, tada klijent snosi sam nastale troškove. Ako klijent navede pogrešan broj poreza na dodanu vrijednost, a isporuka je bez poreza, kupac se mora obvezati platiti porez koji nedostaje. Ako je klijent tvrtka sa sjedištem u zemlji koja nije članica EU, račun će biti izdan bez potvrde o porezu na promet.Ako se pošiljka mora ponovno poslati zbog greške ili želje klijenta, tada klijent snosi sam nastale troškove. Ako klijent navede pogrešan broj poreza na dodanu vrijednost, a isporuka je bez poreza, kupac se mora obvezati platiti porez koji nedostaje.

3. Dodatne troškove pakiranja, prijevoza, poštarine te ostale troškove dostave možete vidjeti u cjeniku. Troškovi pretvorbe datoteka, probnih otisaka i sličnih pripremnih radova, ako nastanu na zahtjev korisnika, bit će naplaćeni po 20,00 eura po satu.

4. Prilikom izvršavanja narudžbi označenih kao ubrzane, hitne ili ekspresne, gdje se traženi rok razlikuje od standarda, Print Group će naplatiti dodatnu naknadu prema važećem cjeniku ili prema dogovoru između klijenta i prodajnog predstavnika.

5. Navedeno vrijeme plaćanja koje vrijedi za klijente.

6. Valjane cijene su one cijene koje su na snazi ​​u vrijeme naručivanja. Neće biti posebnih promotivnih ponuda.

7. Sve narudžbe bit će obrađene nakon što izvođač primi punu uplatu.

Sve promjene zatražene nakon prihvaćanja narudžbe bit će naplaćene klijentu. Svaka promjena komercijalnih podataka narudžbe (primatelj računa, adresa isporuke, vrsta pošiljke, način plaćanja i slično) također će se smatrati promjenom narudžbe. Promjene na zahtjev klijenta ili ispravke adresa od strane dostavne službe (u slučaju nepotpunih ili netočnih adresa) podliježu općoj pristojbi od 10,00 EUR.

9. Print Group zadržava pravo prodaje ili prijenosa potraživanja usluga koje se pružaju subjektima uključenim u otkup dugova.

10. U slučaju dospjelih plaćanja s kašnjenjem većih od 7 dana, krediti se automatski prenose na odjel za naplatu duga, koji započinje postupak naplate. Nakon pokretanja postupka naplate, klijent se slaže i prihvaća da će snositi dodatne troškove koji se odnose na ovaj postupak i kaznu, u iznosu jednakom dvostrukoj zakonskoj kamati, naplaćenoj za svaki dan dospjele uplate. Troškovi provedbe izvršavat će se svaki put prema obliku povrata i poduzetim aktivnostima, u skladu s troškovima koje je napravila Print Group.

 

5. Jamstvo, korisnička služba

1. Kupac je u svim slučajevima dužan pregledati dostavljene podatke odmah po primitku kako bi osigurao sukladnost s ugovorom. Isto se odnosi na prethodne i privremene ispravljene podatke.

2. Očigledne nedostatke klijent (poduzetnik) nam mora u pisanom obliku prijaviti putem odgovarajućeg obrasca za reklamaciju u roku od tjedan dana od primitka pošiljke, u protivnom jamstvo će biti isključeno. Datum slanja bit će valjan. Skriveni nedostaci koje kupac nije otkrio tijekom neposrednog pregleda prilikom isporuke robe moraju se pismeno prijaviti u roku od 4 tjedna nakon što je roba napustila tvornicu.

3. U slučaju opravdanih pritužbi, klijenti mogu izabrati hoće li ispravljati nedostatke ili zamijeniti robu. Imamo pravo odbiti dodatnu izvedbu koju je odabrao klijent ako i samo ako uključuje nerazmjerne troškove, a istodobno je moguća druga vrsta izvedbe koja ne zahtijeva značajne nedostatke za klijenta. Kao prvu mogućnost, jamčimo kupcima ispravak ili zamjenu neispravne robe prema našoj procjeni. U svakom slučaju, dodatna obrada mora biti proporcionalna vrijednosti narudžbe. Isto vrijedi u slučaju opravdanog zahtjeva za ispravak ili zamjenu. U slučaju da se propust ili kašnjenje zamjene ne izvrši ili nije uspješan, kupac će raskinuti ugovor. Svaka odgovornost za štetu nastalu ovom odlukom bit će isključena.

4. Identifikacija nedostataka samo u jednom dijelu isporučene robe ne daje pravo klijentu da se žali na cijelu isporuku.

5. U slučaju neusuglašenosti u sastavu materijala, izvođač radova odgovara samo za iznos reklamacije koju je proslijedio svom proizvođaču. U ovom slučaju izvođač se oslobađa odgovornosti jer svoju žalbu protiv podizvođača prosljeđuje na klijenta. Međutim, izvođača se smatra jamcem u slučaju da njegov prigovor protiv podizvođača ne postoji ili ovaj prigovor nije prihvaćen.

6. Ako datoteke koje je dostavio klijent ne zadovoljavaju zahtjeve Booksfactory.hr, primijenit će se smjernice navedene u "Kako pripremiti dokument za tisak".

7. Ako klijent nije dostavio upute za tisak, čak ni nakon našeg zahtjeva te nije prihvatio probne uzorke koje smo stvorili, oslobođeni smo odgovornosti. Reklamacije u ovom kontekstu neće biti prihvaćene.

8. Moraju se prihvatiti isporuke koje nedostaju ili prelaze 10% naručene količine.

9. Služba za korisnike: Možete nas kontaktirati telefonom od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:00 do 17:00, Telefon: +48 91 812-43-49 interni broj 28, Fax: +48 91 812-43-49 interni broj 30, E -mail: info@booksfactory.hr Budite strpljivi ako nas ne možete odmah kontaktirati zbog velikog opterećenja telefona. Uvijek nas možete kontaktirati putem e-pošte.

 

6. Odgovornost za štetu

1. Ako izvođač pošalje artikle na adresu koja nije navedena od strane klijenta za isporuku, rizik će se prenijeti na klijenta kada izvođač isporuči robu prijevozničkom poduzeću, kuriru itd., u slučaju pošiljaka osobama delegiranim za zaprimanje robe ili trećim stranama. To ne vrijedi ako je kupac krajnji potrošač.

2. Zahtjevi štete koje podnosi kupac, podliježu sljedećim pravilima, osim ako je šteta nastala namjerno ili iz očitog nemara. To se također odnosi na blagi nemar u slučajevima neispunjenja obaveza naših agenata.

3. Odbačeni zahtjev za prijavu štete ne primjenjuje se ako smo iz nemara prekršili bitnu ugovornu obvezu; međutim, naša obveza obeštećenja u takvom slučaju ograničena je na tipične štete navedene u ugovoru. Izvođač, osobito, neće biti odgovoran za gubitak potencijalne dobiti ili potencijalne uštede. To se također odnosi i na svu štetu koju prouzroče naši zaposlenici, predstavnici ili agenti. Kad je pošiljka predana špediteru, kuriru ili poštanskoj službi, a u svakom slučaju ne prije nego što je napustila našu tvornicu. Klijent će morati snositi rizik za tu stavku u slučaju da klijent nije potrošač. Prijenos rizika na klijenta također se odvija za besplatne ili besplatne lučke pošiljke, kada kupac nije potrošač. Svaku isporuku u kojoj su vidljiva vanjska oštećenja kupac mora prihvatiti s rezervacijom, tj. tek nakon primitka potvrde štete od špeditera ili kurira. Ako se to ne učini, svi zahtjevi za naknadu štete bit će odbijeni.

4. Sav materijal koji nam se dostavi bit će pažljivo tretiran. Bit ćemo odgovorni u slučaju oštećenja ili gubitka samo do vrijednosti neobrađenog materijala. Svi daljnji zahtjevi bilo koje vrste bit će zanemareni.

5. Naručite provjeru datoteke: Ako se traži nalog za provjeru datoteke, obvezujemo se provjeriti rezoluciju, napust, formate i uključivanje fontova u dokumentu za tisak. Ovu dodatnu opciju možete naručiti za svaki proizvod. Ne jamčimo za pravopisne i tiskarske pogreške, reprodukciju boja ili probleme koji mogu nastati ako se premaši maksimalna količina boje (300%). Nadalje, neće se provjeravati čak ni print-over postavke i položaj presavijanja jer bi mogli proizaći iz preciznih estetskih izbora koji u tim slučajevima imaju veliku važnost.

 

7. Vlasništvo

Tiskani materijali i elektroničke publikacije proizvode se na temelju specifikacija sadržaja klijenta. Iz tog razloga klijent, a ne Booksfactory.hr jedini je odgovoran za upotrebu, širenje i distribuciju gore navedenih materijala, uključujući tekstove i slike. Nadalje, kupac je odgovoran da tisak koji je naručio za proizvodnju nije pokriven komercijalnim ili autorskim pravima u vlasništvu trećih strana te da sadržaj ne krši nikakva zakonska ili moralna prava.

 

8. Pravne obavijesti i oglašavanje

1. Možemo, uz pristanak kupca, oglašavati proizvode stvorene ili obrađene za naše klijente, ovisno o postojanju ugovora. Klijent može odbiti pristanak ako ima relevantne razloge interesa.

2. Zadržavamo pravo, čak i bez izričitog dopuštenja klijenta, slati ponovljene narudžbe i njegove materijale trećim stranama kao ogledne uzorke.

 

9. Transmisija i arhiviranje podataka za tisak

Ako naručitelj i klijent prenose datoteke za tisak, bez obzira na metodu koja se koristi, a osobito u slučaju elektroničkog prijenosa tiskanih datoteka i razmjene nosača podataka, izvođač ne preuzima odgovornost za prijenos ili čuvanje datoteka za tisak. Izvođač neće arhivirati datoteke za tisak. Izvođač ne duguje nikakvu naknadu za izgubljene datoteke, a ako se podaci traže ili reproduciraju, to će snositi klijent.

 

10. Zaštita podataka

1. Izvođač je dužan detaljno obavijestiti klijenta o vrsti, količini i svrsi prikupljanja, obrade i uporabe osobnih podataka potrebnih za izvršavanje narudžbi, kao i o njegovom pravu da se usprotivi korištenju njegovog anonimnog korisničkog profila. Podaci koje posjedujemo bit će tretirani povjerljivo i bit će preneseni našim partnerskim tvrtkama samo ako je to potrebno za izvršenje narudžbe. Podaci korisnika neće se prenositi drugim tvrtkama koje ne pripadaju našoj grupi u svrhu oglašavanja ili istraživanja tržišta.

2. Kupac izričito pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje njegovih osobnih podataka. Pristanak na pohranu podataka ili na njihovu posebnu obradu možete opozvati u bilo kojem trenutku pismenim putem ili putem e -pošte na info@booksfactory.hr. To će značiti potpuno brisanje profila iz naše baze podataka.

 

11. Provođenje zakona, mjesto izvođenja, nadležnost

1. Primjenjivat će se zakoni Republike Poljske, osim ako je valjanost poljskog zakona u suprotnosti s drugim obveznim propisima.

2. Odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne primjenjuju se.

3. Za ugovore s poduzetnicima, pravnim osobama prema javnom pravu ili trgovačkim društvima, jedino mjesto izvođenja i nadležnost bit će pravno prebivalište izvođača (Szczecin).

4. Ako krajnji korisnik nema prebivalište u Europskoj uniji, mjesto nadležnosti bit će naše zakonsko prebivalište.

5. Zakoni mjesta prebivališta krajnjeg korisnika mogu se primijeniti na transakcije s krajnjim korisnikom ako se, u konačnici, slažu sa pravnim propisima koje zahtijeva Europska unija.

6. U slučaju neslaganja između jezičnih verzija, prevladavat će poljska verzija Općih uvjeta.

7. Sporovi su vođeni isključivo poljskim pravom. U pitanjima koja nisu obuhvaćena Općim uvjetima, primjenjivat će se relevantne zakonske odredbe poljskog zakona.

 

12. Autorsko pravo

Sve poruke, grafike i prikazi na web stranici izvođača služe isključivo za informativne svrhe za naše klijente, te se koriste na vlastitu odgovornost. Svi unutrašnji podaci zaštićeni su autorskim pravima; kopiranje i ispis cijele web stranice dopušteno je samo u svrhu naručivanja kod naše tvrtke. Svaki čin prerade, plagijata, širenja ili javnog izlaganja prelazi uobičajenu uporabu i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima, pa će stoga biti sudski gonjen sa zahtjevom za kompenzaciju. Svi spomenuti registrirani zaštitni znakovi, nazivi proizvoda, nazivi tvrtki, kao i njihovi logotipi na našim stranicama isključivo su vlasništvo njihovih vlasnika. Sva prava su pridržana.

 

13. Impressum/Podaci o pružatelju usluga

PRINT GROUP Sp. z o.o.
Sjedište tvrtke: 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 22
Sudski registar:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr: 0000289351
PDV ID broj: PL 8522520116

Continue